Türk-Alman Su İşbirliği Günleri

Türk-Alman Su İşbirliği Günleri25-26 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri’ne özel ve kamu sektörü temsilcilerinin yanı sıra, çok sayıda belediyenin su, kanalizasyon idareleri ve arıtma tesislerinden yetkililer ve organize sanayi bölgelerinden toplam 180 kişi katıldı. İki gün süren toplantıların gündeminde yasal çerçeve, merkezi ve yerel yönetimlerde ve sanayide su ve atıksu konuları, bölgedeki durum, güncel ve gelecekte beklenen zorluklar, teknolojik ve pratiğe dönük çözümler ve iki ülke arasındaki işbirliği imkânları vardı. Konuşmacılardan onay alınan konferans sunumlarını aşağıdaki linkten yükleyebilirsiniz (de=Almanca, tr=Türkçe).

Roundtable: Yasal Çerçeve

Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. R. Barış Atladı, Türk-Alman Üniversitesi İstanbul ve Hans-Joachim Werner, GWP Türkiye Ülke Forumu Başkanı

» Mahalli İdarelerin ve Personelinin Türk Çevre Hukukunda Sorumluluğu
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

» Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi
Assoc. Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku

» Kamu Görevlilerinin – Bilhassa Belediye Başkanlarının – Türk Çevre Ceza Hukukukundan Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu (tr)
Yrd. Doç. Dr. R. Barış Atladı, Türk-Alman Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

» Arıtma Çamurlarının Yeniden Değerlendirilmesi
Gülsevim Şener, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Genel Değerlendirme

Volkan Karagece ve  Hans-Joachim Werner, GWP Türkiye Ülke Forumu Başkanları

Workshop 1 - Sanayide Su ve Atık Su Yönetimi I: Organize Sanayi Bölgeleri

Oturum Başkanı: Jochen Krüger, Gelsenwasser AG

» Sanayide Atıksu Yönetimi
Abdullah YENİGÜN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

» Seçili endüstri alanları için modern su tedarik sistemleri: Yenilikçi Su Aritma Teknolojileri ve Kalite Kontrol Sistemleri (de)
Dr. Winfried Speuser, Gebr. Heyl Vertreibsgesellschaft für innovative Wasseraufbereitung mbH

» Endüstride MBR (Membran Bio Reaktör) ile Sürdürülebilir Su Geri Kazanımı Örnekleri (tr)
Anja Rach, Burcu Kaleli Öztürk, Hulusi Barlas, Microdyn-Nadir GmbH/Ökotek

» Organize Sanayi Bölgelerinde Su ve Atık Su Yönetimi: İAOSB Örneği (tr)
Muammer Karadaş, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

Workshop 2  - Su Temini ve Kaçağın Önlenmesi

Oturum Başkanı: Ingo Matlachowski, Hermann Sewerin GmbH

» NRW (Non Revenue Water) Optimizasyonu: Su Kayıplarının Online Tespiti ve Değerlendirilmesi (tr)
Hugo Schmalz, NIVUS GmbH

» Yeraltından Haberler (tr)
Abdullah Sarikaya, Hermann Sewerin GmbH

» İzmir’de Su ve Atıksu Yönetimi (tr)
Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN

» İçmesuyu Şebeke Sistemlerinde Fiziki Kayıp ve Kaçak ile Etkin Mücadele Sonucu Su Yönetim Mekanizmalarının Oluşturulması (tr)
Cem Çakmak, Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT)

Workshop 3 - Sanayide Su ve Atık Su Yönetimi II

Gökmen Zeytun, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürü

» Bütünsel Yönetim Çerçevesinde Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
Zerrin LEBLEBİCİ, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

» Sanayide Enerji Verimliliği, Su ve Çevre (tr)
Prof. Dr. Nuri Azbar, Ege Üniversitesi/Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

» CCİ İzmir Fabrikasında Su Yönetimi (tr)
Mutlu Babacan, Coca-Cola İçecek İzmir

» Sanayi Suyu İşbirliklerinden İyi Örnekler – İşletme Maliyetlerinin Düşürülmesi ve Sanayi Arıtma Tesis Kalitesinin Artması Bir Çelişki mi? (tr)
Ibrahim H. Kalkan, Gelsenwasser AG

Workshop 4 - Su Yönetiminde Bütünsel Enerji Verimliliği

Oturum Başkanı: Peter Bringsken, Hach Lange GmbH

» Su ve Atık Su tesislerinde Enerji verimliliği (de)
Christoph Westerwelle, Phoenix Contact GmbH & Co.KG

» Enerji Verimliliği Perspektifinden Atıksu ve Atık Çamur için Adapte Teknolojiler– Çözüm Yüksek Teknoloji midir? (tr)
Hans-Joachim Werner, WE-Consult Ltd.

» On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu (tr)
Ercan Basaran, LAR Process Analysers AG/Envita Çevre Teknolojileri Ltd. Sti.

» Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimizasyonu Ile Enerji Tasarrufu Yapılması (tr)
Jan Talkenberger, BINDER GmbH

Workshop 5 - Arıtma Çamuru ve Yeniden Değerlendirme

Oturum Başkanı: Hans-Joachim Werner, WE-Consult Ltd.

» Fethiye’de Solar Arıtma Çamuru Kurutma Projesi (tr)
Denίz Kurt,  REMONDIS Aqua International GmbH

» Bütünsel Yaklaşımla Modern Arıtma Çamuru İşlemesi (de)
Dr. Albert Heindl, HUBER SE

» Ölçüm ve Kontrol ile İyileştirilmiş Çamur Yönetimi Çözümleri (tr)
Metin Baran, Hach Lange GmbH

» Uygun Çamur Yakma Teknolojileri (de)
Gunnar V. Rübschläger, Stulz Planaqua GmbH

» Mandıralardan Oluşan Yüksek Kirlilik Yükündeki Atıksuların Biyogaz Tesisi İle Arıtımı ve Oluşan Biyogazdan Isı Elde Edilmesi (tr)
Bekir KESKİN, Ödemiş Belediyesi

Workshop 6 - Atık Su Yönetimi ve Kanalizasyonu

Oturum Başkanı: Osman Tatar, İzmir İli Çevre Koruma Vakfı (İZÇEV)

» Optimize Edilmiş Pompa İstayonları (tr)
Sertan Çoker, WILO SE

» Atıksu Toplama Sistemleri ve Arıtma Teknolojilerine DSİ Yaklaşımı (tr)
Ümmihan Tekçe, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

» Atıksu Ana Kollektörlerinde Hacim Ölçümleri (tr)
Hugo Schmalz, NIVUS GmbH

» Türkiye’de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar (tr)
Prof. Dr. Ibrahim Alyanak

Genel Değerlendirme ve Kapanış

Volkan Karagece ve  Hans-Joachim Werner, GWP Türkiye Ülke Forumu Başkanları